събота, 23 април 2022 г. 10:00 часа


Регистрация

Регистрацията приключи. Регистрация на място е възможна само ако има свободни състезателни номера.

kaolin
Inoxsys
ludogorets
Фото: Любомир Коцев
Фотограф: Стояна Пенева
Фото: Любомир Коцев