01 май 2021, събота 10:00 часа


Регистрация

Започва от:
01 април 2021, четвъртък

Участието във Великденски крос е безплатно за всички дисциплини и само с предварителна регистрация.

Регистрацията приключва на 28.04.2021 в 0 часа. Регистрация на място не е предвидена.

При регистрацията можете да избирате номера по желание от 1 до 999 в случай, че вече не са заети. Всеки отбор в щафетата трябва да включва поне една жена.

 

Крайна дата за смяна на дисциплина

До дата Такса
27.04.2021 0,00 лв.
inoxsys
Фото: Любомир Коцев
Фото: Даниела Куманова
Фотограф: Стояна Пенева