Saturday, May 1, 2021 10:00 часа


Регистрация

Участието във Великденски крос е безплатно за всички дисциплини и само с предварителна регистрация.

Регистрацията приключва на Apr 28, 2021 в 0 часа. Регистрация на място не е предвидена.

При регистрацията можете да избирате номера по желание от 1 до 999 в случай, че вече не са заети. Всеки отбор в щафетата трябва да включва поне една жена.

 


Регистрация
Условия


Участници


Участници 22

Участници 5км – щафета 0 Участници 5 км бягане 22inoxsys
Фото: Любомир Коцев
Фото: Даниела Куманова
Фотограф: Стояна Пенева