събота, 25 април 2020 г. 06:00 часа


Регистрация

Регистрацията приключи. Регистрация в деня на състезанието не е предвидена.

Лудогорски маратон
Via Pontica
Камчийски пясъци
Фото: Любомир Коцев
Фотограф: Стояна Пенева
Фото: Любомир Коцев